Verklaring gegevensbescherming Dutch Baitfarm BV

Via onze webshops worden gegevensbeschermingsrelevante of persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. – Regenwuermerkkaufen.de